ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις

//

Στην εταιρεία ΕΝΚΑ FOOD στην Κω διαθέτουμε υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για τη διαδικασία επεξεργασίας και τυποποίησης όλων των προϊόντων μας. Με την αξιοποίηση των κατάλληλων μηχανημάτων, πραγματοποιούμε την αποστέωση και τεμαχισμό του κρέατος κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής, όπως ορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία, τόσο για την ασφάλεια των κρεάτων, όσο και του προσωπικού.

 

Μέσω της μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης, διενεργούμε τη μεταποίηση του κρέατος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ουσιαστικά διαμορφώνουμε τη μορφή των προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, ενώ πάνω σε κάθε συσκευασία τοποθετούμε την ταυτότητα του προϊόντος, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία παραγωγής του, όπως και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και χρησιμοποίησή του.

Οι εγκαταστάσεις
μας

μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του χονδρικού εμπορίου κρέατος, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας τροφίμων ISO 22000 και HACCP. Η ποιότητα των κρεάτων ελέγχεται καθημερινά με τεχνικούς και εργαστηριακούς ελέγχους από καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η αξεπέραστη ποιότητα.

 

Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας και τυποποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου των ζώων, ακολουθώντας όλους τους κανόνες καλής μεταχείρισης και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον.